0

5 Apr 2007 - 拜山

AroUnd_Maggie 於 2007-04-06 00:00:00 發表  |  累積瀏覽 269

分類:
今日一早就去鑽石山拜山啦,今年拜山好似係我記得以來比較凍的一次~
上到去,咦,今年我地屋企最早到,一向早到既大伯父大伯娘就最遲喎~
拜完山,我地就去飲茶啦,一路行落山,明明之前見到媽咪行係我同阿妹前,
後面係大叔同四嬸,點解行行下,得番我同阿妹架?向前向後望都唔見佢地,
一條直路…冇理由我地行錯卦…我自己就唔太認得路,但阿妹佢話記得,
咪跟佢行啦~我以為我地會包尾,點知係最早到;以為大家會開好位,
點知係我地去拎位,又會全部都相反咁搞笑既~~haha~~
最最最勁係,間酒樓明明好多人等位,但當我行去話要十二位,
佢…竟然即時有位俾我喎!等我同阿妹都以為聽錯,直至入到去,
見到位都執好,又俾我地坐低,我地先當係真呢~~實在冇想像過,
竟然唔駛等位!十二個人喎~~
About these ads


============================================

感謝 Around Maggie 提供以上資料

Around Maggie的網誌: http://aroundmaggie.wordpress.com/


============================================

鐘意SeeWide的分享,給我們一個Like吧!
  • 攻略日期:N/A
    攻略地點:N/A
  • 攻略時間:N/A
    是次消費:N/A
0人比"掂"

最多能輸入300字

累積瀏覽 248683

全部攻略 800

全部回應 103