0

31 Mar 2007 - 拜阿公

AroUnd_Maggie 於 2007-04-01 00:00:00 發表  |  累積瀏覽 264

分類:
朝早同媽咪、阿姨及細舅父去左沙田拜阿公~三月尾,已經可以夏季裝啦~
拜完山,媽咪個朋友話佢有朋友做既公司想搵part time,
於是我就打去問下,詳情唔知做乜,好似類似pack衣服咁,
番既時間又怪怪的,一係番朝早七點放六點,一係番中午十二放晚黑十一,
一係仲誇,番三點放零晨兩點~不過見又未有工番,咁唔緊要啦~
我決定番一、三、五,一三就番十二點果個shift,五就番七點既shift~
唔知會唔會好累呢?哈哈~算啦~好過冇收入麻~做下野,個人唔會太懶散~ :p
About these ads


============================================

感謝 Around Maggie 提供以上資料

Around Maggie的網誌: http://aroundmaggie.wordpress.com/


============================================

鐘意SeeWide的分享,給我們一個Like吧!
  • 攻略日期:N/A
    攻略地點:N/A
  • 攻略時間:N/A
    是次消費:N/A
0人比"掂"

最多能輸入300字

累積瀏覽 248680

全部攻略 800

全部回應 103