0

1 Nov 2006 - 圖書館

AroUnd_Maggie 於 2006-11-01 00:00:00 發表  |  累積瀏覽 156

分類:
朝早,呀,都唔朝早啦,十二點左右時出門去圖書館,途中見到Aunty Judy,
跟她傾了幾句,之後就繼續行去圖書館~當我企係門口時,自動門冇自動開喎,
咦?今日唔開架?望下開門時間,原來星期三開一點喎,呀,我一向都冇係星期三黎,
所以都唔知道,望下電話,原來先十二點四十五分,如果只係還書可以放入箱就走,
但我又想借書喎…咁…等下lor~等等下,門口越來越多人,估唔到圖書館都有人等開門的~
而我亦係其中一個,哈哈~~哇~可能係第一批人入去,所以搵到三本有興趣睇的書呢~
都不枉我等左十五分鐘~ ^^借完書就去買野,跟住就回家啦~
黃昏時上網睇下有什麼工,望到一份係clerk的,是旦啦,試下send個resume去啦~哈哈~
反正都唔知自己想做乜,又唔知自己可以做乜~


============================================

感謝 Around Maggie 提供以上資料

Around Maggie的網誌: http://aroundmaggie.wordpress.com/


============================================

鐘意SeeWide的分享,給我們一個Like吧!
  • 攻略日期:N/A
    攻略地點:N/A
  • 攻略時間:N/A
    是次消費:N/A
0人比"掂"

最多能輸入300字

累積瀏覽 239581

全部攻略 800

全部回應 103