0

29 Aug 2006 - 春天快到

AroUnd_Maggie 於 2006-08-29 00:00:00 發表  |  累積瀏覽 293

分類:
昨晚十一點多,Winnie來接我一齊出去飲野,因為阿Wing個Friend剛來了Mel玩~
佢個friend叫Amy,我地四個一路飲一路傾,什麼都講下,戲呀、Mel好去處呀、
happy阿肥及毛毛得意事同中學讀science做過既實驗呀等~哈哈~
傾到點幾左右啦~我回到家兩點~
 
今朝天氣都算不錯,間中都有太陽,適合我今天晾衣服~
上網俾我搵到One Piece其中一套劇場版,當然要睇啦~~唔錯唔錯~~
春天真的快到了,雖然未係好暖,但至少早上都未至於會冰凍,而且,
天亦遲左黑,天亮的時間開始延長呢~
About these ads


============================================

感謝 Around Maggie 提供以上資料

Around Maggie的網誌: http://aroundmaggie.wordpress.com/


============================================

鐘意SeeWide的分享,給我們一個Like吧!
  • 攻略日期:N/A
    攻略地點:N/A
  • 攻略時間:N/A
    是次消費:N/A
0人比"掂"

最多能輸入300字

累積瀏覽 236846

全部攻略 800

全部回應 103