0

5 Apr 2010 - 向「下流」說不 -- Easter Camp Day 4

AroUnd_Maggie 於 2010-04-06 00:00:00 發表  |  累積瀏覽 338

分類:
估唔到咁快就last day啦!開心既時間真係過得很快!
今日早上既活動係分享會及聖餐,我地先睇套短片,
重溫這幾日的片段,真係好好笑,原來影左咁多得意既相,
多謝攝影組昨晚不眠不休整理這短片!分享會完結,便是午餐,
同埋收拾所有物資,pack箱預備載返教會~
原先打算坐船回程,不過弟兄的復康巴有位多,
我地幾位港島區姊妹便可以跟車了~
 
回到家,發現家裡多了兩位成員–倉鼠,
原來係阿妹係樓下見有人遺棄了牠們,不忍下帶了回來養~
怎麼現在的人這麼不尊重生命,隨意遺棄動物呢?太不該了…
About these ads


============================================

感謝 Around Maggie 提供以上資料

Around Maggie的網誌: http://aroundmaggie.wordpress.com/


============================================

鐘意SeeWide的分享,給我們一個Like吧!
  • 攻略日期:N/A
    攻略地點:N/A
  • 攻略時間:N/A
    是次消費:N/A
0人比"掂"

最多能輸入300字

累積瀏覽 239858

全部攻略 800

全部回應 103