0

1 Apr 2007 - Sunday Worship

AroUnd_Maggie 於 2007-04-01 00:00:00 發表  |  累積瀏覽 160

分類:
今日朝早去左搵媽咪個friend美姨幫我睇皮膚,
美姨好勁,又識美容、又識推拿針灸、宜家又學中醫~
美姨話我係濕疹喎,開左些中藥給我,唔駛煲的,
因為每種藥都係粉狀,所以沖水便可~
之後就番church,今日係聖餐,之後就係Pastor講道~
因為今日媽咪去飲,所以晚黑我地叫左pizza食~
About these ads


============================================

感謝 Around Maggie 提供以上資料

Around Maggie的網誌: http://aroundmaggie.wordpress.com/


============================================

鐘意SeeWide的分享,給我們一個Like吧!
  • 攻略日期:N/A
    攻略地點:N/A
  • 攻略時間:N/A
    是次消費:N/A
0人比"掂"

最多能輸入300字

累積瀏覽 248687

全部攻略 800

全部回應 103