0

Matthew仔 ~ week 13

甜魔媽媽 於 2012-01-13 00:00:00 發表  |  累積瀏覽 323

分類:
不寫不寫還需寫, 因為過了week 13 (Jan 6 ~ Jan 12), Matthew仔就剛好滿3個月!!! 
既然如此, 媽媽辛苦點忙點也來一個全紀錄吧~~~

1/6 (五), 終於來到happy friday, 爸爸媽媽卻沒有出街玩 / 練詩
而是急急回家見Matthew~~~ 喂喂, 你個樣好搞笑呀!! 

還有, 這晚Matthew自己手抓起公仔了... 好叻!! 1/7 (六), 這天爸爸上午還要返工, 媽媽與Matthew就留家休息了~~~
其實要休息的只是媽媽, Matthew都不知幾忙著與動物們玩樂呢!! 


下午, 爸爸回家了, 又可以陪Matthew一起玩~~~~
看看Matthew多麼興奮!!! 


1/8 (日), 一家三口又一起返教會
都話Matthew對靚姐姐冇興趣架啦, 成日都係瞓, 嘥哂野~~~ 


btw, 這天回家沖涼時, 發生了一件趣事 --- Matthew一直扯著爸爸件衫!! 


爸爸同Matthew講「唔好~~~~」


不過之後Matthew卻扯得更緊!! 哈哈~~~ 


1/9 (一), 又是working week的開始~~~
這天餓壞了的爸爸回家後, 爭著與Matthew仔食雞脾, 好好笑!! 


1/10 (二), 趣事繼續, 食飽飽的Matthew無事做, 要來書房睇爸爸~~~ 


原來爸爸正在忙公司野, 這晚Matthew就陪爸爸一齊諗野...


爸爸一邊講, Matthew一邊聽, 好認真架!!


請睇, 佢真係眼碌碌望實個mon架~~~ 


 1/11 (三), 爸爸放工回家, 在玩近期最愛的兩件玩具-- i-PAD2 & Matthew!! 

媽媽唔鍾意科技野, 但I-PAD2有大大個mon, 好適合放Matthew相, 又幾好!!


1/12 (四), 爸爸收工後有飯局, 今晚媽媽獨霸Matthew
Matthew也可以獨食雞脾, 哈哈!! 

來到文章出街的這晚, Matthew將會三個月大了.... 想起來也會莫名感動!!
不過週五爸爸仍要上班, 慶祝節目將會順延至週六, 遲些再分享囉~~~ 


============================================

感謝 甜魔媽媽 提供以上資料

甜魔媽媽的網誌: http://gourmetyan.blogspot.hk/


============================================

鐘意SeeWide的分享,給我們一個Like吧!
  • 攻略日期:N/A
    攻略地點:N/A
  • 攻略時間:N/A
    是次消費:N/A
0人比"掂"

最多能輸入300字

累積瀏覽 767249

全部攻略 2616

全部回應 102