0

Greyhound - 潮人Cafe

大力 於 2011-11-27 00:00:00 發表  |  累積瀏覽 416

分類:餐廳 ;地區:中環
好一陣子冇去過中環, 今日天氣大好又唔太熱, 一早起身就去陸羽嘆吓茶. 之後再去IFC行吓, 佢地今年嘅聖誕裝飾得幾特別, 行吓影吓相又再肚餓. 於事就試吓新開冇幾耐嘅Greyhound Cafe, 去左N次泰國曼谷都冇幫襯過Greyhound, 反而喺香港先試, 真有趣. 不過Greyhound嘅出品真係唔錯, 香口惹味, 越食越滋味.

 

IFC嘅聖誕裝飾幾特別, 聖誕老人搬巨形聖誕樹.
 GreyHound嘅環境同氣紛都令人好舒服.Pink Cooler($58) - 西瓜汁+...., 好 refreshing. 
Pick it Up ($58) - 香蕉+石榴汁+..., 香甜好飲透心涼.泰式香辣海鮮意粉 ($128) - 蝦同蜆都好新鮮, 用水魷就有D奇怪, 加鮮胡椒同九層塔炒得惹味非常, 車厘茄超香甜多汁, 配搭恰好, 勁正. 
炸招牌單骨雞翼($68) - 皮脆又易食, 香口夾滋味, 名不虛傳.

瀏覽人數 :無料カウンター
感謝 大力 提供以上資料

大力的網誌: http://www.daileghk.com/

鐘意SeeWide的分享,給我們一個Like吧!
  • 攻略日期:N/A
    攻略地點:中環
  • 攻略時間:1-3小時
    是次消費:N/A
0人比"掂"

最多能輸入300字

高級探險員

累積瀏覽 294704

全部攻略 332

全部回應 21